ประกาศ:

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

         วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.ภูเก็ต เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top