ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ และส่งคุณครูสุพรรณิภาสู่โรงเรียนเกาะยาว จ.พังงา

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และส่งคุณครูสุพรรณิภา ดาวเรือง เนื่องในโอกาสย้ายเข้าสู่โรงเรียนเกาะยาว อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา

back to top