ประกาศ:

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่สอบได้ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่สอบได้  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Rate this item
(6 votes)
back to top