ประกาศ:

คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์

  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค สอบได้คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ สอบได้คะแนนสุงสุดอันดับ ๑ ของจังหวัด วิชาภา่ษาอังกฤษ โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

Rate this item
(2 votes)
back to top