เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ - ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต