ประกาศ:

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

ประมวลภาพ

Rate this item
(2 votes)
back to top