ประกาศ:

นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต

      วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  คณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ คน เข้ารับเกียรติบัตร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top