ประกาศ:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลสตูล

        วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลสตูล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในระดับปฐมวัย และการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 

back to top