ประกาศ:

การตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

      วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และคณะในโอกาสเข้าตรวจติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีนายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ สพป.ภูเก็ต และคณะจาก สพป.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

back to top