โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      วันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธาน    โดยมีการให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ป.๔ - ๖ จำนวน ๑๕๐ คน  ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของนักเรียน  มีการสาธิตวิธีการดับเพลิงในกรณีที่มีไฟไหม้  การแก้ปัญหากรณีถังแก๊สรั่ว  

back to top