อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์

       วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top