ประกาศ:

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑ AIMO : Asia International Mathematical Olympiad

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top