ประชุมจัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมจัดเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top