โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

       วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจรวยพร สมหวัง ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และนางภัทรธนน ชัมพูทนะ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

back to top