โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

ติดตามความต่อเนื่องยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการลงพื้นที่ติดตามความต่อเนื่องยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  โดยมีนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ

Read more...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

       วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสนามชัย 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงชุด ?หยาดเหงื่อเพื่อแม่? ตัวแทนลูก ตัวแทนคุณแม่กล่าวแสดงความรู้สึก และลูกๆ ทุกคนมอบดอกมะลิแทนใจให้คุณแม่ พิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักระหว่างแม่ลูก สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๑-๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเครื่องร่อน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงชุดโปงลาง

Read more...

กิจกรรม Open House ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม Open House ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยมี นายชลำ อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงชุดสะพานรักสารสิน และได้เยื่ยมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

      วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามชัย โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน

Read more...

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับ ประเทศมาเลเซีย

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตโดยการนำของ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูคณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเดินทางไปร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับ Sekolah Kebangsaan Sentosa School รัฐปาหัง , Seri Permai Primary School รัฐปีนัง และ Pendang Primary School รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริมประสบการณ์ของนักเรียนระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกันสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2558  โดยการสนับสนุนจากนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งได้มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมเดินทางไปเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  และก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Read more...

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต  นำทีมโดย  นายอรรณพ  หิรัญ  ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ

Read more...

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้คัดเลือกนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสายสืบลูกน้ำยุงลาย  ในการจัดงานได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต  การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด

Read more...

การติดตามและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปี ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานต้นสังกัด

     ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ต้อนรับคณะดำเนินการติดตามและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

Read more...