โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

สถานศึกษา

การประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเข้ารับการประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยมี นายมานะ ตัณฑัยย์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

Read more...

พิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่

       ด้วยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ข (เขตแผ่นดินไหว) อาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ยาว ๘๐ เมตร ๒๔ ห้องเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างบริษัท เอ็น อี ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีกำหนดเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๕๙ บัดนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดงานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งเสาเอก อาคารเรียนหลังใหม่ ในวันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีวางศิลากฤกษ์ตั้งเสาเอก

Read more...

พิธีทำบุญครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

   
พิธีทำบุญครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญฉลองครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ครบรอบ ๖๒ ปี โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งร่วมกันตักบาตร ถวายสังฑทาน อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more...

การประเมินกิจกรรมดีเด่นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

       วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมดีเด่นของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

ติดตามความต่อเนื่องยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการลงพื้นที่ติดตามความต่อเนื่องยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  โดยมีนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ

Read more...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

       วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสนามชัย 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงชุด ?หยาดเหงื่อเพื่อแม่? ตัวแทนลูก ตัวแทนคุณแม่กล่าวแสดงความรู้สึก และลูกๆ ทุกคนมอบดอกมะลิแทนใจให้คุณแม่ พิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักระหว่างแม่ลูก สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๑-๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเครื่องร่อน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงชุดโปงลาง

Read more...

กิจกรรม Open House ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม Open House ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยมี นายชลำ อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงชุดสะพานรักสารสิน และได้เยื่ยมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...