สถานศึกษา

พิธีทำบุญครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

   
พิธีทำบุญครบรอบ ๖๒ ปี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญฉลองครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ครบรอบ ๖๒ ปี โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธี ภายในงานมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งร่วมกันตักบาตร ถวายสังฑทาน อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

Read more...

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕๐ คน ได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้ศึกษาและสัมผัสแหล่งเรียนรู้จริง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Read more...

การประเมินกิจกรรมดีเด่นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

       วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะประเมินกิจกรรมดีเด่นของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมินมาจากการแต่งตั้งของ สพป.ภูเก็ต

Read more...

ติดตามความต่อเนื่องยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการลงพื้นที่ติดตามความต่อเนื่องยั่งยืนของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐  โดยมีนายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล พร้อมคณะครู กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ

Read more...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

       วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  ในภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสนามชัย 

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

      วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.นางปนัสยา รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ(วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘) ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเทอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน โดยโรงเรียนได้จัดให้มีการแสดงชุด ?หยาดเหงื่อเพื่อแม่? ตัวแทนลูก ตัวแทนคุณแม่กล่าวแสดงความรู้สึก และลูกๆ ทุกคนมอบดอกมะลิแทนใจให้คุณแม่ พิธีรำลึกถึงพระคุณแม่ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักระหว่างแม่ลูก สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกคน

Read more...

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๑-๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันเครื่องร่อน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงสากล  โดยมี นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงชุดโปงลาง

Read more...

กิจกรรม Open House ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

     วันที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม Open House ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยมี นายชลำ อรรถธรรม  ผอ.สพป.ภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงชุดสะพานรักสารสิน และได้เยื่ยมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

      วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ สนามชัย โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน

Read more...

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับ ประเทศมาเลเซีย

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตโดยการนำของ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูคณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเดินทางไปร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) กับ Sekolah Kebangsaan Sentosa School รัฐปาหัง , Seri Permai Primary School รัฐปีนัง และ Pendang Primary School รัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริมประสบการณ์ของนักเรียนระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกันสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2558  โดยการสนับสนุนจากนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ซึ่งได้มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมเดินทางไปเป็นสักขีพยานในครั้งนี้  นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการพัฒนาการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  และก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ

Read more...