ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

ดาวน์โหลด 

back to top