ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด 

back to top