ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด 

back to top