ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด 

back to top