ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ห้องเรียนพิเศษ English Program

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ห้องเรียนพิเศษ English Program

ดาวน์โหลด 

back to top