ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีการคัดเลือก

ดาวน์โหลด 

back to top