ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 

back to top