ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ จำนวน ๓ อัตรา

ดาวน์โหลด 

back to top