ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด 

back to top