ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลด 

back to top