ประกาศ:

ใบโอนเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

(EP) อ. 3/1  อ. 3/2 - อ. 3/7  
     
(EP) ป. 2/1 ป. 2/2 - ป. 2/7  
(EP) ป. 3/1 ป. 3/2 - ป. 3/7  
(EP) ป. 4/1 ป. 4/3 - ป. 4/7   
(EP) ป. 5/1 ป. 5/2 ป. 5/3 - ป. 5/7
(EP) ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/3 - ป. 6/7

*** สามารถชำระเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่ 29 พ.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 ***

 
back to top