ประกาศ:

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

        วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจาก นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในพิธี  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง ให้ลูกได้สำนึก ตระหนัก ซาบซึ้ง มีความกตัญญูในพระคุณของแม่ และเพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top