ประกาศ:

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

back to top