ประกาศ:

งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖

      วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่าง จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอ็น เอช โบ๊ท ลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

back to top