ประกาศ:

รางวัลการสอบแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ??ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก ??

??? วิชาคณิตศาสตร์

  1. ด.ญ. กรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน?
  2. ด.ญ. ธัญชนก ลิ่วลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง?
  3. ด.ญ.ปุญญิศา นวลเขียว ได้รับรางวัลชมเชย

??? วิชาวิทยาศาสตร์

  1. ด.ญ. ธัญชนก ลิ่วลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง?
  2. ด.ญ.พรรธน์ณสรณ์ ชุณหานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน?
  3. ด.ญ.ปุญญิศา นวลเขียว ได้รับรางวัลชมเชย

??? วิชาภาษาอังกฤษ

  1. ด.ญ.ปุญญิศา นวลเขียว ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง?

ประมวลภาพ

Rate this item
(3 votes)
back to top