ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ จำนวน ๖ อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๖ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ จำนวน ๖ อัตรา

ดาวน์โหลด 

back to top