ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 อัตรา

ดาวน์โหลด 

back to top