ประกาศ:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

          วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายบุญเสริม เชยกลาง และนางสาวกันต์ณิชชา กองทุ่งมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา พร้อมคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนภาษาจีน ICC ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

 

 

ประมวลภาพ

back to top