ประกาศ:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑ จำนวน ๑๒๑ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และงานด้านอาคารสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top