ประกาศ:

กิจกรรม สพป. ภูเก็ตเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม สพป. ภูเก็ตเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นักกีฬสได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ด้านกีฬา เป้าหมายนักกีฬา ๘ กลุ่มเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยมีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน สพป. ภูเก็ตเกมส์ ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

back to top