ประกาศ:

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

        วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top