ประกาศ:

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา

          วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรม ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top