ประกาศ:

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

          วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ประมวลภาพ 

back to top