ประกาศ:

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

          วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี ดร. วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top