ประกาศ:

งานมหกรรมวิชาการภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๓

        วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

back to top