ประกาศ:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต"

      วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต" ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top