ประกาศ:

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

ประมวลภาพ

Rate this item
(5 votes)
back to top