ประกาศ:

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ

ประมวลภาพ

Rate this item
(2 votes)
back to top