ประกาศ:

"บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

          วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล รูบิค กีฬา E-Sport และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ประมวลภาพ 

back to top