ประกาศ:

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ประจำปี ๒๕๖๖

        วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดวิชิตสังฆาราม  (วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

back to top