ประกาศ:

ครู

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็มเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว

       วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดี กับ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น ดร.ชุลีกร   ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ , นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

Read more...

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์

       วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Maths Whizz เซียนคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ ๕๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

       วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากริณาธิคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...

คณะครูสายชั้น ป.๑ ส่งคุณครูภิญญา หวันสู ในโอกาสย้ายสถานศึกษา

      วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ และนายวันใหม่ คงทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ส่งคุณครูภิญญา หวันสู ในโอกาสย้ายสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

Read more...

ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

       วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางจรวยพร สมหวัง ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และนางภัทรธนน ชัมพูทนะ ข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

งานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้

     วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐น. สพป.ภูเก็ต นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ. สพปภูเก็ต รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต ร่วมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุมไวท์เฮาส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ท่าน โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมงาน วันเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และเข้ารับรางวัลดังนี้
       ๑. เกียรติบัตรโรงเรียนได้รับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET เฉลี่ยรวม ๔ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ
       ๒. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ จัดทำนวัตกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) ด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       ๓. โรงเรียนนำเสนอนวัตกรรม ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) AIM STEAAM สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
       ๔. นางดารุวรรณ เตชะวรรณโต ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
       ๕. นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙ 

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อารี ไชยเดช

       วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่อารี ไชยเดช มารดาของคุณครูเกสรี ไชยเดช ณ วัดวิชิตสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์

       วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาส ครูปัญญา เดชทิพย์พรพงศ์ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...