ประกาศ:

ครู

ผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับคุณครูวรัทยา จินดาวงศ์

       วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนบ้านบางคู อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาส ครูวรัทยา จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางคู  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 1 ภาคใต้

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ ๑ ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

"ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ และในเวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัด ดร.ประภา กาหยี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครูจังหวัดภูเก็ต ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต

Read more...

ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ และส่งคุณครูสุพรรณิภาสู่โรงเรียนเกาะยาว จ.พังงา

       วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และส่งคุณครูสุพรรณิภา ดาวเรือง เนื่องในโอกาสย้ายเข้าสู่โรงเรียนเกาะยาว อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา

Read more...

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

      วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป และร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากริณาธิคุณ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะติดตามการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีน

      วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะเยี่ยมเยียนและติดตามการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื้อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)

      วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมอบรม

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวน ๑๑๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่คณะครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายทิวา ลิ่มสงวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม และ นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more...

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ณ ลานบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more...

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานฯสู่ไทยแลนด์ ๔.๐

       วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานฯสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างยั่งยืน ณ ไวท์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท

Read more...