ประกาศ:

ครู

"ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ผูกสายใยผู้เกษียณ" สพป.ภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ประจำปี ๒๕๕๗ "ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ผูกสายใยผู้เกษียณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  ณ โรงแรมภูเก็ตรอยัลซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

Read more...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ คุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ ท่าน ณ ห้องสมุดมีชีวิต ประกอบด้วย คุณครูสิริรัตน์  ประทีป ณ ถลาง วิชาเอกแนะแนว  คุณครูขวัญตา  ศรีวิรัตน์  วิชาเอกประถมศึกษา คุณครูลลิตา  ปาระณะ วิชาเอกปฐมวัย ในการต้อนรับคุณครูทั้ง ๓ ท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกและรับมอบของที่ระลึกจากรองผู้อำนวยการและคณะที่เดินทางมาส่ง บรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

Read more...

กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้

     เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.- ๑ เม.ย. ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา"อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๐ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้" ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรได้ร่วมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนา

Read more...

งานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๕๗

        เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณของครู อาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งครูในจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา ๗.๐๐ น. ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมี นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธี  เนื่องในงานวันครูเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ?พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน? ประจำปี ๒๕๕๗ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์แสดงความกตัญญูกตเวที ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ให้ธำรงไว้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

Read more...

Blue Night Party & Happy new Year 2014

         เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2556  นายไพศาล   นาขวัญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม  โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ภายใต้ชื่องาน "Blue Night Party & Happy new Year 2014" โดยกิจกรรมประกอบด้วยการอวยพรปีใหม่ รำวงย้อนยุค การแสดงของคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การมอบรางวัล และการจับสลากของขวัญ สร้างสีสัน ความสนุกสนานและครื้นเครงให้กับแขกผู้มีเกียรติ คณะครู บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง

Read more...

กิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

     เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหิน  จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงาน ?ชาวภูเก็ตพร้อมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง? โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

Read more...

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๖

       เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๘.๐๐ น.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะผู้บริหาร  คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จำนวน  ๕  ท่าน  เพื่อประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติและรำลึกถึงความดี ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ส.ส.เรวัต  อารีรอบ   ส.ส.อัญชลี  วานิชเทพบุตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต  นายชลำ  อรรถธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน  จังหวัดภูเก็ต

Read more...

งานแสดงมุทิตา วันสดใส วัยเกษียณ อนุบาลภาคใต้

     เมื่อวันที่ 16 กันยายน  2556 นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี  2556 โดยปีนี้โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ให้ดำเนินการจัดงานการแสดงมุทิตาจิต ณ โรงแรมเคพาร์คแกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2556 เวลา 17.00 - 20.00 น.  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีมหามงคลวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ เวทีกลางสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต  กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีถวายพระพรชัยมงคล  พิธีวางพานพุ่ม

Read more...