๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

« ลงนามถวายพระพร » « พระราชกรณียกิจ » « เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต »